ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αλλαγές στις μεταβιβάσεις: Τα 8 νέα προαπαιτούμενα βήματα

Πιο άμεση η διαδικασία της αγοραπωλησίας με τις νέες αλλαγές που προβλέπονται στις μεταβιβάσεις. Έρχονται αποκλειστικά διατραπεζικές συναλλαγές και κατάργηση μετρητών.

athens, greece
Αθήνα

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο από το Υπουργείο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισάγει σημαντικές αλλαγές με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, με έμφαση στη διευκόλυνση των διαδικασιών. Το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί τον Δεκέμβριο, επιφέρει αρκετές σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα. Συγκεκριμένα, καταργεί την υφιστάμενη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής φόρου ακίνητης περιουσίας και εισάγει τη χρήση ηλεκτρονικού φακέλου.

Μέσω της πλατφόρμας e-Μεταβίβαση, αυτές οι αλλαγές στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και της αναστάτωσης που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως επισκέψεις σε δήμους, εφορίες και κτηματολογικά γραφεία, όπως αναφέρεται σε πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας Real News.

Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων συχνά αντιμετώπιζαν ανασφάλεια σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση των πιστοποιητικών πληρωμής φόρου ΤΑΠ, με χρόνους αναμονής τουλάχιστον έναν μήνα από τους δήμους και έως και εννέα μήνες για πιο πολύπλοκες περιπτώσεις. Με τις προτεινόμενες αλλαγές στο νομοσχέδιο, μόλις ενεργοποιείται μια μεταβίβαση, το Κτηματολόγιο θα ενημερώνει το δήμο, ο οποίος θα ελέγχει τυχόν εκκρεμότητες φόρου ΤΑΠ.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η πραγματοποίηση των συναλλαγών αποκλειστικά μέσω διατραπεζικών μεταφορών με στόχο την κατάργηση εκείνων που γίνονται με μετρητά.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στο σύστημα αντικειμενικής αξίας, με την ενσωμάτωση 2.167 επιπλέον περιοχών.

Στο νέο πλαίσιο, η συλλογή των εγγράφων θα χειρίζεται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει τη σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου, μετά από εξουσιοδότηση από τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Από αρχές του 2024, ο συμβολαιογράφος θα συγκεντρώνει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσω της πλατφόρμας e-Μεταβίβαση, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr.

Αυτή η νέα διαδικασία εφαρμόζεται αποκλειστικά σε συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων σχετικά με δικαιώματα σε ακίνητα σε περιοχές που έχουν εγγραφεί σε κτηματολογικά γραφεία.

Συνεπώς, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συγκεντρώνει ψηφιακά τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ακινήτου εντός 24 ωρών.

 • Τίτλος Κτήσης (σύμβαση ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου)

 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

 • Πιστοποιητικό Ενημερότητας

 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 • Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

 • Κατόψεις του Μηχανικού

 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα και Σχέδια Οικοδομικής Άδειας

 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος

Τα παραπάνω είναι τα πιστοποιητικά που παρέχονται από το ηλεκτρονικό φάκελο ακινήτου.

Οι οκτώ νέα προαπαιτούμενα βήματα περιλαμβάνουν:

 • Υποβολή νέου αιτήματος σύμβασης αγοραπωλησίας από τον συμβολαιογράφο.

 • Ο πωλητής επιλέγει το ακίνητο προς μεταβίβαση.

 • Ο αγοραστής αποδέχεται την πρόσκληση και εξουσιοδοτεί τον συμβολαιογράφο.

 • Δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος αγοραπωλησίας.

 • Ο συμβολαιογράφος συλλέγει τα απαραίτητα έγγραφα.

 • Πληρωμή φόρου μεταβίβασης και σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

 • Η συμβολαιογραφική πράξη είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό φάκελο αγοραπωλησίας.

 • Ο συμβολαιογράφος εγγράφει την πράξη στο Κτηματολόγιο.

Η Protio είναι η πρώτη επενδυτική πλατφόρμα για διαμερίσματα στην Αθήνα. Όραμα μας να ξαναχτίσουμε τις πόλεις μας, δίνοντας ζωή σε παλιά διαμερίσματα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ιδιώτες επενδυτές να αποκτήσουν εισόδημα επενδύοντας σε διαμερίσματα χωρίς κόπο και ιδιοκτήτες ακινήτων να πουλήσουν με τον πιο απλό και άμεσο τρόπο, αναλαμβάνοντας ολόκληρη την αγοραπωλησίας από το Α έως το Ω.