GDPR

GDPR

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό, όλα στην εταιρείας μας έχουν σχεδιαστεί με τα κατάλληλα συστήματα και συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων {Γενικός Κανονισμός ΕΕ 679/2016 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) -εφεξής «Κανονισμός»}.

Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «PROTIO» που εδρεύει στην Αθήνα, , τηλ. 210 220 9191, [email protected], η οποία είναι μία εταιρεία παρουσίασης, προώθησης, επένδυσης ακινήτων, μέσω του διαδικτυακής μας σελίδας ή/και σελίδων τρίτων μερών, με σκοπό διαμεσολάβηση στην αγορά και πώληση αυτών. Η εταιρεία μας είναι αρμόδια να σας προστατεύει κάθε φορά που μας παρέχετε στοιχεία σας, σε φυσικά έγγραφα ή και όταν χρησιμοποιείτε το www.protio.gr και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν έναν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, το οποίο καλείται υποκείμενο των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα περιέχουν πληροφορίες όπως το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, το e-mail, κ.α. Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP σας ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο site μας κ.α.

Περαιτέρω, ως Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) αντιμετωπίζονται ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, την οικογενειακή σας κατάσταση, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με την φερόμενη διάπραξη ή καταδίκη ποινικών αδικημάτων. Όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω, δεν συλλέγουμε στα πλαίσια της βασικής δραστηριότητάς μας ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες από τις οποίες δεν δυνάται να ταυτοποιηθεί ένα συγκεκριμένο άτομο.

Ποιες προσωπικές σας πληροφορίες λαμβάνουμε υπόψιν:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας δηλαδή βασικές πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας, πληροφορίες σχετικές με τα ιδιοκτησιακά σας στοιχεία, όπως πληροφορίες ακινήτων, τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες από τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, πληροφορίες που μας παρέχετε για σκοπούς πώλησης ακινήτων, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, που τυχόν μας επιθυμείτε να μας παρέχετε.

Πως συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες:

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς με τους εξής τρόπους: Όταν συμπληρώνετε τις φόρμες ενδιαφέροντος, οταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένες ενημερώσεις όπως στοχευμένες διαφημίσεις, εάν επικοινωνείτε με εμάς (για παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο).

Συμπλήρωση online φόρμας

Κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, email και αριθμό τηλεφώνου), ως ελάχιστα στοιχεία, απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας, προκειμένου να μας υποβάλετε κάποιο αίτημά σας. Το αίτημα αυτό ενδέχεται να αφορά ενδεικτικά α) πιθανή συνεργασία σας με την εταιρεία μας, ως επαγγελματίες μεσίτες ή κατασκευαστές ακινήτων, β) πληροφορίες που θέλετε να λάβετε σχετικά με την πώληση/προώθηση του ακινήτου σας, ως ιδιοκτήτες ακινήτων, γ) πληροφορίες που θέλετε να λάβετε, ως ενδιαφερόμενος αγοραστής και άλλα.

Θα αποθηκεύσουμε αυτά τα στοιχεία με ασφάλεια, προκειμένου να απαντήσουμε στο εκάστοτε αίτημά σας και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ μας και σύναψης σύμβασης, αλλά σε περίπτωση που δεν δηλώσετε ρητά ότι επιθυμείτε να τα 4 διατηρήσουμε στο μέλλον ή δεν επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter μας, σας δηλώνουμε ότι δεν θα διατηρήσουμε τα στοιχεία αυτά, ούτε θα τα χρησιμοποιήσουμε για να σας αποστείλουμε διαφημιστικό υλικό.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων:

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες βάσεις:

Για συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων στον τομέα της απασχόλησης και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Η Protio συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να σας παρέχουμε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις και άλλες δημοσιεύσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και για τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας, για να επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια των ακινήτων που θέλετε να πουλήσετε, για σκοπούς πρόσληψης και εκτέλεσης σύμβασης εργασίας

Αποδέκτες των δεδομένων σας

Δεν πωλούμε και δεν ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε θα το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε (μοιραστούμε, αποστείλουμε, ή άλλως διαθέσουμε) τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης.

Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου τηρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας. Κατά κανόνα δεν διαβιβάζουμε δεδομένα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, σε περίπτωση δε που αυτό χρειαστεί (π.χ. προς την Google), η διαβίβαση θα γίνεται μόνο σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας και με γνώμονα την μέγιστη προστασία των δεδομένων σας.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν, επίσης, στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας είναι συγκεκριμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ενώ η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα σας απαγορεύεται.

Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω βασικές περιπτώσεις:

Ενδέχεται, να μοιραστούμε δεδομένα με διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών. Η Protio δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, δύναται ωστόσο, να μοιράζεται με τους τρίτους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στατιστικές, ανώνυμες πληροφορίες αναφορικά με ακίνητα που επελέγησαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των επισκεπτών στον ιστότοπό μας, από τα οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις προτιμήσεις του κοινού και την αποτελεσματικότερη προβολή της εταιρείας μας.

Περαιτέρω, ενδέχεται να διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε πελάτες μας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που μας ζητάτε να σας προσφέρουμε. Για παράδειγμα, όπως είναι προφανές, θα επικοινωνήσουμε τα στοιχεία σας σε ιδιοκτήτες ακινήτων (εάν είστε ενδιαφερόμενος αγοραστής) ή σε αγοραστές ακινήτων (εάν είστε ιδιοκτήτης ακινήτων), προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα σύναψης σύμβασης μεταξύ των μερών.

Επιπλέον, μπορεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας (CRM), και την εν γένει τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του συνόλου των τεχνικών συστημάτων μας, καθώς και σε εξωτερικούς συμβούλους (όπως δικηγόροι, λογιστές).

Τέλος, σε περίπτωση που η εταιρεία μας υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα που κατέχει, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Protio, ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.

Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε διαρκώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο ώστε να αποφευχθεί τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλου είδους επεξεργασία.

Γι’ αυτό, έχουμε εφαρμόσει διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας στα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία αναθεωρούμε τακτικά. Για παράδειγμα, εξετάζουμε και ανταποκρινόμαστε σε ενδεχόμενα περιστατικά παραβίασης δεδομένων σύμφωνα με συγκεκριμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης, το οποίο γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοί μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Γενικές Διαδικασίες Ελέγχου: Εφαρμόζονται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι στις θέσεις εργασίας, όπως αυτόματο κλείδωμα των υπολογιστών, συχνές αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού και παραμετροποιήσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και εκμετάλλευσης κρίσιμων δεδομένων που αποθηκεύονται στα αρχείο μας. Σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος, ενώ σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, γίνεται ασφαλής τερματισμός των server μας.

Αποθήκευση Αρχείων σε Φυσική Μορφή: Η εταιρεία μας μπορεί να τηρεί αρχεία σε φυσική, έγχαρτη μορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (όπως συμβόλαια, τιμολόγια κ.α.) Τηρούμε αυτά τα αρχεία σε φυλασσόμενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές ασφαλείας και στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο όσοι υπάλληλοι ή συνεργάτες μας χρειάζεται, για σκοπούς που περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας τους. Για την καταστροφή φυσικών αρχείων χρησιμοποιούμε καταστροφέα εγγράφων, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτήσει οποιοσδήποτε πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς.

Ηλεκτρονική Αποθήκευση: Κάποια προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του ιστότοπου που διατηρούμε. Έχουμε εφαρμόσει διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αρχεία που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα στο δίκτυό μας και απαιτούνται ξεχωριστοί κωδικοί εκ μέρους των υπαλλήλων μας για να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Το δίκτυό μας προστατεύεται επιπλέον από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus) και τοίχο προστασίας (firewall), ο οποίος διαχωρίζει το τοπικό δίκτυο και αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τέλος, εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας με δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back-up) των αρχείων των συστημάτων μας.

Μεταφορά αρχείων: Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας (browser) είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Email: Τα δεδομένα που μας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύονται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP μας προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται προτού αποσταλεί μέσω του Διαδικτύου και αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τη διατήρηση των πληροφοριών για ελάχιστο χρονικό διάστημα, τις προθεσμίες παραγραφής για τη λήψη νομικών μέτρων και τις δραστηριότητες της Protio. Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων στην οποία μόνο η Protio έχει πρόσβαση. Ενδεχομένως μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή για λογαριασμό μας ή όπου απαιτείται από το νόμο ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή για την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων. Σε ποιες χώρες μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες Θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας μόνο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Εάν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε μια τοποθεσία εκτός του ΕΟΧ, θα εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία Χρησιμοποιούμε ποικίλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, μετατροπή ή καταστροφή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμου του πελάτη περιορίζεται σε όσους χρειάζονται πρόσβαση κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Όλοι οι υπάλληλοί μας, καθώς και τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται και διατηρούνται από εμάς. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Επίσης, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων, να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και την παύση χρήσης των δεδομένων αυτών. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα απόκτησης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα απόκτησης των προσωπικών σας δεδομένων υφίσταται και για τις περιπτώσεις που επιθυμείτε να τα μεταβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δώσει σε εμάς και τα οποία επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας (όπως πληροφορίες για τις προτιμήσεις για το προωθητικό υλικό) ή κάποια συμφωνία μεταξύ μας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ευχαριστημένος με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξετε να την αποσύρετε, θα τηρήσουμε αυτή την επιλογή σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις. Η ανάκληση της προηγούμενης συγκατάθεσης θα έχει ισχύ για το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης μέχρι την ημερομηνία της απόσυρσης της. Η αντίρρησή σας (ή η ανάκληση οποιασδήποτε προηγούμενης συναίνεσης) θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σημειώνεται ότι ακόμα και μετά την επιλογή σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, ιδίως σε σχέση με την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή την τήρηση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ): [email protected]

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας, το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλες συσκευές όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα και αναγνωρίζουν τη συσκευή σας σε επόμενες επισκέψεις. Τα cookies μας δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του ιστότοπού μας και να συλλέξει πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς των επισκεπτών μας, προκειμένου να αποκτήσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων και τις δημοφιλείς σελίδες του ιστότοπού μας.Η απενεργοποίηση τους μπορεί να εμποδίσει την ιστοσελίδα μας να λειτουργήσει σωστά και/ή να περιορίσει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Γενικά χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:

Cookies Περιήγησης: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να λειτουργεί σωστά. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης αυτά τα cookies σας αναγνωρίζουν επιτρέποντας την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους εγγεγραμμένους μας χρήστες.

Λειτουργικά Cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να σας αναγνωρίζει κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

Τα λειτουργικά cookies δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αλλά βελτιώνουν την ποιότητα της περιήγησης σε αυτήν.

Cookies Ανάλυσης: Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή και για τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων σχετικών με τους τρόπους περιήγησης της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες. Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων ανώνυμα και αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα.

Πούλησε το ακίνητό σου στην Protio σήμερα

Κάθε 60 δευτερόλεπτα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου ζητάει προσφορά από την ομάδα της Protio. Πούλησε και εσύ το ακίνητο σου σήμερα εύκολα, άμεσα και με διαφάνεια.