ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αντικειμενική Αξία Ακινήτου: Πως Υπολογίζεται

Η αντικειμενική αξία ακινήτου είναι ένας υπολογισμός που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη φορολόγηση και τις νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με ακίνητα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο υπολογισμού αυτής της αξίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

αντικειμενικη αξια, ανακαινίζω ενοικιάζω, gov.gr
Αντικειμενική Αξία Ακινήτου

Ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας πραγματοποιείται με τον πολλαπλασιασμό ποικίλων συντελεστών και παραγόντων που σχετίζονται με την εκάστοτε κατοικία ή διαμέρισμα και το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν:

 • Τιμή Ζώνης

  Κάθε περιοχή έχει ανατεθεί σε μια συγκεκριμένη τιμή ζώνης ανάλογα με την ανάπτυξη, τις υποδομές, και τη ζήτηση. Αυτή η τιμή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας.

 • Αριθμός Προσόψεων

  Ο αριθμός των προσόψεων του ακινήτου επηρεάζει την αξία του. Περισσότερες προσόψεις μπορεί να αυξήσουν την αντικειμενική αξία.

 • Όροφος

  Ο όροφος στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο έχει επίσης σημαντική συνεισφορά στην αντικειμενική αξία. Συνήθως, ανώτεροι όροφοι έχουν υψηλότερες αντικειμενικές αξίες.

 • Εμπορικότητα του Δρόμου

  Η πρόσβαση σε εμπορικούς δρόμους και υποδομές επηρεάζει την αξία. Περιοχές με καλή εμπορικότητα έχουν συνήθως υψηλότερες αντικειμενικές αξίες.

 • Επιφάνεια Ακινήτου

  Η επιφάνεια του ακινήτου που αξιοποιείται καθώς και η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου που μπορεί να κατασκευαστεί σε αυτό, λαμβάνονται υπόψη.

 • Άλλοι Παράγοντες

  Παράγοντες όπως το έτος κατασκευής, τα υλικά κατασκευής, ειδικές συνθήκες (όπως ζημιές από φυσικές καταστροφές), το στάδιο αποπεράτωσης, η κεντρική θέρμανση και η ύπαρξη ανελκυστήρα επηρεάζουν επίσης την αντικειμενική αξία.

Ο υπολογισμός αυτών των συντελεστών και παραγόντων μπορεί να είναι περίπλοκος, και απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων και την εξοικείωση με τη νομοθεσία. Ως εκ τούτου, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτου.