ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τι είναι η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας;

Η Σύσταση ή Τροποποίηση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας είναι μια διαδικασία στον τομέα της κτηματικής νομοθεσίας που αφορά την αναδιοργάνωση ή την τροποποίηση της ιδιοκτησίας σε πολυκατοικίες ή κοινόχρηστους χώρους, ειδικότερα στο πλαίσιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Οι κυριότερες περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία είναι όταν υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα, αλλαγές χρήσης χώρων, προσθήκες ορόφων, ή όποτε είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση της ιδιοκτησίας μεταξύ διαφόρων συνιδιοκτητών.

Τροποποίηση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας
Τροποποίηση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αναφέρεται, η διαδικασία της Σύστασης ή Τροποποίησης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας εφαρμόζεται με τις εξής προϋποθέσεις και διαδικασίες:

 • Συμφωνία των συνιδιοκτητών

  Όλοι οι συνιδιοκτήτες του κτιρίου πρέπει να συμφωνούν για τη σύσταση ή την τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, η διαδικασία μπορεί να καταλήξει σε δικαστική απόφαση.

 • Τροποποίηση της σύστασης

  Εάν υπάρχει αλλαγή χρήσης χώρων, αυξημένη επιφάνεια οριζόντιας ιδιοκτησίας, προσθήκη αυθαίρετων κατασκευών, ή άλλες αλλαγές, πρέπει να τροποποιηθεί η αρχική σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

 • Υποβολή στο Κτηματολόγιο

  Οι αλλαγές και η νέα σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να υποβληθούν στο Κτηματολόγιο για εγγραφή.

 • Δικαίωμα υψούν

  Σε περίπτωση που υπάρχει το δικαίωμα υψούν μελλοντικού ορόφου, πρέπει να προβλεφθεί ανάλογα κατά την τροποποίηση της σύστασης.

Η διαδικασία αυτή βοηθά στην αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων και στη διασφάλιση της νομιμότητας της ιδιοκτησίας και των αλλαγών που ενδέχεται να γίνουν σε ακίνητα με κοινούς ιδιοκτήτες. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν νομικό ή έναν ειδικό στην κτηματική νομοθεσία πριν αναλάβετε τέτοιου είδους διαδικασίες, καθώς η νομοθεσία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και την συγκεκριμένη κατάσταση.