ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μεταγραφή Ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο: Βήματα και Δικαιολογητικά

Η μεταγραφή ενός ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο αποτελεί μια ουσιαστική διαδικασία για την επίσημη και νομική καταγραφή της μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας και παρέχει την απαραίτητη νομική προστασία στους ιδιοκτήτες. Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, θα αναλύσουμε τα βήματα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταγραφή ενός ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο.

μεταγραφή υποθηκαφυλακείου, αγοραπωλησία
Μεταγραφή Υποθηκοφυλακείου

Δικαιολογητικά για Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο:

Δικαστικής Απόφασης:

 • Αντίγραφο της απόφασης, σφραγισμένο και επικυρωμένο.

 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) και αποδεικτικό καταβολής.

 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας: το επίσημο έγγραφο που επιβεβαιώνει την οριστική απόφαση.

 • Τεχνική Βεβαίωση μηχανικού βάσει του Ν. 4495/2017.

 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017.

Πρακτικού Συμβιβασμού:

 • Περίληψη και ολοκληρωμένο πρακτικό του συμβιβασμού.

 • ΦΜΑ και αποδεικτικά καταβολής του.

 • Ειδικές δηλώσεις για περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. ρέμα, αιγιαλός).

 • Άδεια οικοδομής ή σχετική δήλωση με βάση τον Ν.1337/83.

 • Τεκμηρίωση ΕΝΦΙΑ και ΤΑΠ.

 • Τεχνική βεβαίωση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη.

Βήματα Μεταγραφής:

Η μεταγραφή ακινήτου ξεκινά με την προσεκτική προετοιμασία των παραπάνω εγγράφων. Μετά τη συλλογή τους, οι ιδιοκτήτες ή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσεγγίσουν το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου για την επίσημη εγγραφή. Είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η ακρίβεια των εγγράφων για να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή περιττά εμπόδια.

Η μεταγραφή ενός ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο αποτελεί μια σημαντική, αλλά συχνά παρεξηγημένη διαδικασία. Με τη σωστή καθοδήγηση και την προσεκτική προετοιμασία, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει ομαλή και απαλλαγμένη από τη γραφειοκρατία και τις επιπλοκές. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η μεταγραφή του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο δεν είναι απλώς μια νομική απαίτηση, αλλά μια ευκαιρία για να εξασφαλίσετε και να διατηρήσετε το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο.