ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου: Πότε τον πληρώνεις;

Στην εποχή των εντατικών ακίνητων αγοραπωλησίων, η κατανόηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου αποτελεί κεντρικό παράγοντα για κάθε επενδυτή και αγοραστή και είναι μια από τις πιο σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις σε αυτού του είδους της συναλλαγές, προκειμένου να γίνει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

foros metavivasis akinitwn
ΦMA

Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Ωστόσο, οι ειδικές περιπτώσεις προβλέπουν διαφορετικούς συντελεστές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ανταλλαγής ακινήτων ίσης αξίας ή συγχώνευσης εταιρειών, ο φόρος μειώνεται στο μισό. Επιπροσθέτως, σε κάθε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης ιδιοκτησίας, απαιτείται λεπτομερής έρευνα για την αποφυγή μη αναμενόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Για την υποβολή της δήλωσης φόρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να επιλέξουν την ψηφιακή οδό μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, ενώ η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικών συναλλαγών ή ακόμη και σε καταστήματα ΕΛΤΑ ή ΟΠΑΠ.

Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζετε τις περιπτώσεις απαλλαγής από το φόρο. Για παράδειγμα, η αγορά πρώτης κατοικίας προβλέπει μερική ή ολική απαλλαγή, εξαρτώμενη από το ύψος της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά του αγοραστή.

Πότε πρέπει να πληρωθεί ο ΦΜΑ

Η πληρωμή του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) πρέπει να γίνει πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής του ακινήτου, ο οποίος είναι και ο υπόχρεος για την εξόφληση του φόρου, πρέπει να έχει καταβάλει τον ΦΜΑ πριν την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης στον συμβολαιογράφο.

Στην περίπτωση που η δήλωση ΦΜΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, ο αγοραστής λαμβάνει ειδοποίηση για την υποβολή της δήλωσης μέσω email. Στη συνέχεια, μετά την επιβεβαίωση και έγκριση της δήλωσης από τον πωλητή και τον αγοραστή, η δήλωση λαμβάνει αριθμό και ο αγοραστής μπορεί να προβεί στην εξόφληση του φόρου.

Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, συνήθως 3 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της δήλωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πέρα από την νόμιμη προθεσμία, ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετοι τόκοι.