ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Εξοικονομώ 2024: Πλήρης Οδηγός για τη Διαδικασία Αίτησης

Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2024" έρχεται το φθινόπωρο με πολλές καινοτομίες και αυξημένο ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Με επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 70%, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

εξοικονομω
Εξοικονομώ 2024

Τι Περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2024

Για φέτος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει προετοιμάσει ένα νέο μοντέλο που εστιάζει κυρίως στην εγκατάσταση αντλιών θερμότητας. Αυτή η επιλογή συνάδει με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί την ευρεία χρήση τους από το 2029.

Κεντρικός Άξονας Παρεμβάσεων:

Αντλίες Θερμότητας: Αυξημένες επιδοτήσεις για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Θερμομόνωση: Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της θερμομόνωσης.

Συστήματα Ζεστού Νερού: Αναβαθμίσεις στα συστήματα χρήσης ζεστού νερού.

Αλλαγή Κουφωμάτων: Αλλαγή σε πιο αποδοτικά κουφώματα.

Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Συγκέντρωση Δικαιολογητικών:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

 • Οικοδομική Άδεια ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης του κτιρίου.

 • Λογαριασμός ΔΕΗ.

 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος.

 • Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

 • Για ενοικιαζόμενα ακίνητα: Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του ενοίκου.

Συνεργασία με Μηχανικό:

 • Έλεγχος εγκυρότητας δικαιολογητικών.

 • Αναζήτηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και αυτοψία του κτιρίου.

 • Καταγραφή αναγκών της κατοικίας και σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Έλεγχος Ε9 και Διεύθυνσης Ακινήτου:

 • Διορθώσεις σε περίπτωση λαθών στα τετραγωνικά μέτρα και τη διεύθυνση.

Υποβολή Αίτησης:

 • Αξιολόγηση όλων των αιτήσεων και κατανομή επιδοτήσεων βάσει μορίων και κριτηρίων.

Ποιες Κατοικίες Είναι Επιλέξιμες;

 • Η κατοικία πρέπει να χρησιμοποιείται και να μην είναι σε χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. Airbnb).

 • Σε περίπτωση συγκυρίων, μόνο ο συγκύριος που ιδιοκατοικεί έχει δικαίωμα αίτησης.

 • Σε περίπτωση παραχώρησης ή ενοικίασης, δικαίωμα αίτησης έχει ο επικαρπωτής ή πλήρης κύριος.

Εργασίες που Καλύπτει το Πρόγραμμα

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Τοποθέτηση/Αναβάθμιση Θερμομόνωσης

Αναβάθμιση Συστημάτων Θέρμανσης/Ψύξης

Σύστημα ΖΝΧ με ΑΠΕ

Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης: Έξυπνοι αισθητήρες, αυτοματισμοί φωτισμού και σκίασης, έξυπνοι διακόπτες, κ.λπ.

Το πρόγραμμα καλύπτει εξ ολοκλήρου και τις δαπάνες για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις, το κόστος του συμβούλου έργου, την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, και άλλες σχετικές δαπάνες μελετών.

Συμβουλές για τους Ενδιαφερόμενους

Παγίδες που Πρέπει να Προσέξετε:

 • Προετοιμασία Δικαιολογητικών: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα είναι σωστά και ενημερωμένα.

 • Συνεργασία με Επαγγελματίες: Η συνεργασία με έναν εξειδικευμένο μηχανικό είναι κρίσιμη για την επιτυχή υποβολή της αίτησης.

 • Έλεγχος Νομιμότητας Κτιρίου: Οποιαδήποτε εκκρεμότητα πρέπει να διευθετηθεί πριν την υποβολή της αίτησης.

Με την κατάλληλη προετοιμασία και προσοχή στις λεπτομέρειες, το "Εξοικονομώ 2024" μπορεί να προσφέρει σημαντική οικονομική βοήθεια για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και οδηγίες του προγράμματος.