ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Ποια η διαδικασία;

Άνοιξε επίσημα η πλατφόρμα του προγράμματος 'Ανακαινίζω - Νοικιάζω' για την υποβολή αιτήσεων. Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» στοχεύει στην ανακαίνιση και επισκευή περίπου 12.500 κενών κατοικιών για να διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνιες μισθώσεις. Με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ύψους 50.000.000 ευρώ, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και επικαρπωτές ακινήτων που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις του νέου προγράμματος της κυβέρνησης 'Ανακαινίζω Νοικιάζω'.

ανακαινίζω νοικιάζω
Πριν και μετά: Ανακαίνιση ακινήτου με την Protio

Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι

Για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ενός ακινήτου κατοικίας έως 100 τ.μ., σε οικιστική περιοχή. Πρέπει επίσης να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα κάτω από 40.000€ και ακίνητη περιουσία με αξία κάτω από 300.000€. Το ακίνητο δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή να είναι ήδη μισθωμένο και οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν λάβει σχετική επιδότηση τα τελευταία 5 έτη.

Πώς Γίνεται η Διαδικασία Αίτησης

Επισκεφθείτε την Ψηφιακή Πύλη: Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας που βρίσκεται στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/epidoteseis-politon/anakainizo-noikiazo.

Σύνδεση μέσω Taxisnet: Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα, οι χρήστες εισάγουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης τους.

Επιλογή Ακινήτου: Στην πλατφόρμα εμφανίζονται τα ακίνητα του δικαιούχου, από τα οποία επιλέγει εκείνο που θέλει να ανακαινίσει. Αν υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες, καταχωρούνται και τα σχετικά ΑΤΑΚ.

Υποβολή της Αίτησης: Ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης με τις απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις και Εξουσιοδοτήσεις.

Παρακολούθηση και Έγκριση: Ο δικαιούχος μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της αίτησής του και της επιδότησης μέσω της πλατφόρμας. Θα ενημερωθεί για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του.

Επιλέξιμες Δαπάνες και Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» παρέχει χρηματοδότηση για μια σειρά από εργασίες και υλικά που αφορούν στην ανακαίνιση και επισκευή κατοικιών. Οι επιλέξιμες δαπάνες σκοπεύουν να καλύψουν τις ανάγκες για βελτίωση των βασικών υποδομών και ασφάλειας των κατοικιών, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν την αισθητική και τη λειτουργικότητά τους. Ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών:

Εργασίες ανακαίνισης και επισκευής:

 • Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας

  Περιλαμβάνει την αναβάθμιση ή την πλήρη αντικατάσταση των εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών.

 • Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

  Ενημέρωση ή επισκευή των συστημάτων για να εξασφαλίσουν την ασφαλή χρήση και λειτουργία.

 • Αντικατάσταση πορτών (εξωτερικών και εσωτερικών)

  Αναβάθμιση για καλύτερη ασφάλεια και θερμομόνωση.

 • Αντικατάσταση δαπέδων

  Εγκατάσταση νέων δαπέδων όπως πλακίδια ή ξύλινα δάπεδα.

 • Εργασίες σε δομικά στοιχεία και αισθητικές βελτιώσεις

  Επισκευές στοιχείων όπως τοίχοι, σκεπές και χρωματισμοί.

Αγορά αναγκαίων υλικών:

 • Υλικά που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εργασίες, όπως πλακίδια, χρώματα, εγκαταστάσεις και μηχανισμοί.

Δαπάνες για αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις:

 • Περιλαμβάνουν τα έξοδα για την απόκτηση απαραίτητων αδειών για εκτέλεση των εργασιών, καθώς και έξοδα μηχανικού για την εκπόνηση τεχνικών μελετών και την επίβλεψη των εργασιών.

Ασφαλιστικές εισφορές:

 • Δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές όπως ΙΚΑ, που απαιτούνται λόγω της πρόσληψης εργατικού προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών.

Αυτές οι δαπάνες πρέπει να εξοφληθούν μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για να καταστεί δυνατή η υπαγωγή τους στην επιδότηση. Η επιλεξιμότητα των δαπανών επαληθεύεται μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος και η επιδότηση μπορεί να καλύψει μέρος ή το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και την έκταση των εργασιών.

Πάρε προέγκριση και ξεκίνα ανακαίνιση με την Protio εύκολα και γρήγορα με ένα κλικ.