ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ανακαίνιση διαμερίσματος: Τι άδεια χρειάζεται;

Όλο και περισσότεροι πλέον παίρνουν την απόφαση να ανακαινίσουν και ενοικιάσουν τις κατοικίες που δε χρησιμοποιούν αλλα και αυτές που διαμένουν προκειμένου να έχουν έναν ποιοτικό τρόπο ζωής. Για να ακαινίσει κάποιος πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα. Η επιλογή του κατάλληλου μηχανικού και η σωστή εκτίμηση της ανακαίνισης, είτε αυτή είναι μερική είτε ολική, θα καθορίσει την επιτυχία του έργου σας. Απορρέει εύλογα το εξής ερώτημα σε μία ανακαίνιση διαμερίσματος, τι άδεια χρειάζεται;

ανακαίνιση διαμερίσματος, ανακαινίζω ενοικιάζω
Τι άδεια χρειάζεται για την έναρξη της ανακαίνισης;

Κατηγορίες Αδειών Ανακαίνισης

Οι άδειες για ανακαίνιση χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Μικρής Κλίμακας Αδειοδότηση:

  Ιδανική για μικρότερες εργασίες, όπως εξωτερική βαφή με σκαλωσιά, ελαφρές αλλαγές στην όψη του ακινήτου ή μικροεπισκευές. Αυτή η άδεια συνήθως ισχύει για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

 • Άδεια Δόμησης:

  Απαραίτητη για μεγαλύτερες εργασίες, όπως την κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης ή το γκρέμισμα τοίχων. Τέτοιες εργασίες απαιτούν λεπτομερείς σχεδιασμούς και έγκριση από αρμόδιες αρχές.

Πότε Απαιτείται Άδεια Ανακαίνισης

Η απόκτηση άδειας ανακαίνισης είναι απαραίτητη όταν το έργο περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές ή εργασίες που επηρεάζουν τη δομική ακεραιότητα του ακινήτου. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Μεγάλες εργασίες στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου.

 • Εργασίες που αλλάζουν τη δομή ή την όψη του κτιρίου.

 • Οποιαδήποτε εργασία που απαιτεί την χρήση σκαλωσιάς.

Δικαιολογητικά για την Αίτηση Άδειας

Για την αίτηση άδειας ανακαίνισης, θα χρειαστείτε:

 • Αίτηση από τον ιδιοκτήτη.

 • Τεχνική έκθεση και προϋπολογισμός από μηχανικό.

 • Φωτογραφίες του ακινήτου.

 • Έγκριση από αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ., δασαρχείο).

 • Βεβαίωση κτηματολογίου ή άλλο επίσημο έγγραφο.

 • Αντίγραφο από την οικοδομική άδεια του διαμερίσματος.

Πότε Δεν Χρειάζεται Άδεια;

Δεν χρειάζεται άδεια για εργασίες όπως: α)Εσωτερικές αλλαγές που δεν αλλάζουν την αρχική κατασκευή. β)Αλλαγές στον εξωτερικό χώρο που δεν επηρεάζουν την όψη του κτιρίου και δεν απαιτούν σκαλωσιά. Η ακριβής ανάγκη για άδεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοπική νομοθεσία και τις πολεοδομικές απαιτήσεις, οπότε είναι πάντα καλή ιδέα να συμβουλευτείτε ειδικούς ή τις τοπικές αρχές πριν αρχίσετε ένα έργο ανακαίνισης.