Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ protio.gr
  1. Ο δικτυακός τόπος protio.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
  2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
  3. Ο παρόν δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους.
  4. Όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και το προσφέρει για πληροφοριακή χρήση μόνο.
  5. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν καλή και νόμιμη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.
  6. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
  7. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.
  8. Συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στην διαβίβαση των απλών προσωπικών δεδομένων μου (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, email καθώς και τυχόν λοιπές πληροφορίες που μπορεί να καταχωρήσω στη σχετική φόρμα επικοινωνίας), κατά την Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς αδειοδοτημένους από την ΤτΕ τραπεζικούς οργανισμούς ή εταιρείες διαμεσολάβησης για τραπεζική χρηματοδότηση που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για σκοπούς διερεύνησης ενδεχόμενης δανειοδότησης ή χρηματοδότησης του συγκεκριμένου ακινήτου, υπό όρους που θα συζητηθούν μετά από απευθείας επαφή των τελευταίων μαζί μου.

Πούλησε το ακίνητό σου στην Protio σήμερα

Κάθε 60 δευτερόλεπτα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου ζητάει προσφορά από την ομάδα της Protio. Πούλησε και εσύ το ακίνητο σου σήμερα εύκολα, άμεσα και με διαφάνεια.