ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Ποια είναι τα έγγραφα αγοραπωλησίας ενός ακινήτου

Συνολικά χρειάζονται περισσότερα από 20 έγγραφα για να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία, παρακάτω παραθέτουμε τα πιο βασικά.

Απαραίτητα έγγραφα αγοραπωλησίας

Το πρώτο βήμα που γίνεται συνήθως σε μία αγοραπωλησία ακινήτου είναι ο έλεγχος τίτλων, όπως ονομάζεται νομικά, του ακινήτου σου από τον δικηγόρο των αγοραστών. Για αυτό θα χρειαστεί σίγουρα τα εξής:

  1. Τίτλοι ιδιοκτησίας
  1. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9)

  Ο δικηγόρος θα ελέγξει το ακίνητο σου για αρκετές δεκαετίες πίσω και θα ενημερώσει αν χρειάζεται κάποιο επιπλέον έγγραφο. Οποιοδήποτε έγγραφο έχεις στην διάθεση σου πάντα βοηθάει ώστε να κινηθεί πιο γρήγορα η διαδικασία για αυτό καλό είναι πάντα να κρατάς φάκελο των εγγράφων των ακινήτων που έχεις στην ιδιοκτησία σου. Αν δεν έχεις κάποιο από τα έγγραφα που χρειάζονται, μάλλον θα χρειαστεί να τα αναζητήσουν σε παλαιότερα αρχεία και αυτό μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις. Μετά την έγκριση του δικηγόρου, σειρά έχει ο τεχνικός έλεγχος του ακινήτου από έναν μηχανικό. Για αυτό θα χρειαστούν τα εξής έγγραφα:

  1. Οικοδομική άδεια
  1. Κατόψεις (της οικοδομικής αδείας και της εφαρμογής αν διαφέρουν)
  1. Διάγραμμα κάλυψης (της οικοδομικής αδείας και της εφαρμογής αν διαφέρουν)
  1. Τακτοποιήσεις χώρων με τους νόμους 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017
  1. Τοπογραφικό Διάγραμμα με χρήσεις γης και όρους δόμησης
  1. Κτηματολογικό απόσπασμα
  1. Πιστοποιητικά από το Κτηματολόγιο, ανάλογα σε ποια φάση κτηματογράφησης βρίσκεται η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο.
 • Ενεργειακό πιστοποιητικό

  (Προσοχή! Πρέπει να αναγράφει τα τετραγωνικά, τα οποία θα πρέπει να συμπίπτουν με το ΤΑΠ, την βεβαίωση μηχανικού, το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και τα Πιστοποιητικά Κτηματολογίου)

 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

  (Για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου χρειάζονται διάφορα από τα παραπάνω έγγραφα, και αρκετά ακόμα τα οποία σας περιγράφουμε αναλυτικά παρακάτω)

 • Βεβαίωση νομιμότητας μηχανικού

Η ταυτότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρα ένας ψηφιακός φάκελος με τα στοιχεία του ακινήτου και για να εκδοθεί θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί μηχανικός που θα είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Ας δούμε όμως τι επιπλέον έγγραφα θα ζητηθούν στην επόμενη φάση, που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση του διαμερίσματος:

  1. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 • ΤΑΠ από το Δήμο

  (Για να το παραλάβετε πρέπει να προσκομίσετε τον τελευταίο πληρωμένο λογαριασμό ΔΕΗ ή βεβαίωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και βεβαίωση μηχανικού και συμβόλαιο κτήσης)

  1. Φορολογική ενημερότητα
  1. Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό άρθ. 105 εάν υπήρξε δωρεά ή κληρονομιά

  (Πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη διαθήκης)

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούν και οι παρακάτω ειδικές περιπτώσεις που προσθέτουν επιπλέον έγγραφα στην διαδικασία, όπως:

  1. Αν υπάρχουν χρέη στην Τράπεζα

  Πρέπει να λάβετε έγκριση από την Τράπεζα και συναίνεσή της για την αγοραπωλησία και άρση της προσημείωσης.

 • Αν υπάρχουν χρέη προς το Δήμο

  Πρέπει να εξοφληθούν πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

 • Αν υπάρχει χρέος προς τη ΔΟΥ ή το ΙΚΑ

  Πρέπει να πάρετε βεβαίωση παρακράτησης για το τίμημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και απόδοσης τους από τη συμβολαιογράφο.

 • Αν το ακίνητο πέρασε στον πωλητή από γονική παροχή

  Ή κληρονομιά πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει πληρωθεί ο ανάλογος φόρος, για αυτό είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό 105 από τη ΔΟΥ του πωλητή.

Φτάνοντας στο συμβόλαιο

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά και ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον συμβολαιογράφο, συντάσσει την δήλωση φόρου μεταβίβασης την οποία αποδέχονται online τα δυο μέρη στο [ https://myproperty.aade.gov.gr/]

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) πληρώνεται από τον πωλητή και αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, ο συμβολαιογράφος γράφει το τελικό συμβόλαιο και ορίζεται ημερομηνία και ώρα συμβολαίου.